Om oss

Askeladden er en enavdelings barnehage med plass til 18 barn i alderen 2-6. Vi nyter fordelene av beliggenheten ved skog og sjø, og har naturen som ramme for alt vi gjør. Dette gir gode forutsetninger for å skape felles hverdager som favner barns behov for forutsigbarhet, små grupper, muligheter for tette og sterke relasjoner i et godt omsorgsmiljø fylt av stimulerende og utforskende aktiviteter.

Høy pedagogandel

I Askeladden har vi prioritert høyere pedagogandel enn det vi er lovpålagt, fordi vi vet at høy barnehagefaglig kompetanse blant personalet kommer barna til gode.

Høy bemanning

Det samme gjelder bemanning; vi har langt høyere bemanning enn hva kravet tilsier. Vi er opptatt av at barna så langt det lar seg gjøre skal få oppleve trygghet og omsorg fra tilstedeværende ansatte.

Ideell drift tilsvarer flere ressurser til barna

Askeladden er en ideellt drevet virksomhet, der foreldrene sammen driver barnehagen. At det ikke tas ut utbytte eller brukes penger på administrasjon utover styrerstillingen tilsvarer at alle penger som kommer inn i form av foreldrebetaling og tilskudd går tilbake til driften.

Fantastiske uteforhold

Askeladdens uteområde er tilknyttet skogen, noe som gjør utearealet til en naturtomt. Det består av trær, røtter, kupert terreng og utgjør et spennende lekemiljø for barn i alle aldre. Fysioterapeuter som kommer på besøk til oss blir mektig imponert over barnas lekemiljø,og mener vi har den beste utelekeplassen på Nesodden!
I tillegg til det inngjerdede uteområdet leier vi en del av skogen, der vi blant annet har en lavvo og en hinderløype. Barnegruppen tilbringer mye tid ute, og bruker nærmiljøet aktivt.

Våre prioriteringer for å skape et best mulig barnehagetilbud

Askeladden er en barnehage for deg som ønsker en barnehage hvor omsorg er i fokus, og hvor innholdet er på barnas premisser. Dette krever ansatte som er tilstedeværende og har tid til å se akkurat ditt barn og dets behov og innspill. Derfor prioriterer vi på måter som gjør dette mulig.
Vi har ansatte som er sterkt engasjerte i barnehage og barns oppvekstforhold- blant annet er vår daglige leder en av initiativtakerne bak bevegelsen "Barnehageopprøret".

Våre ansatte:

Anine Svendsen Hagen

Anine Svendsen Hagen

STYRER OG PEDAGOGISK LEDER
Runa Kristoffersen

Runa Kristoffersen

Pedagogisk Leder
Mille W. Botner

Mille W. Botner

Barnehagelærer
Michelle

Michelle

Pedagogisk medarbeider
Anikken

Anikken

pedagogisk medarbeider
Yosiel

Yosiel

PEDAGOGISK MEDARBEIDER