Ute porten

Ute båten

Inne samling

Inne spisestund

Inne gangen 1

Inne gangen 2

Utelek 3

Utelek 1

Utelek 2

Hinderløypa 1

Hinderløypa 2

Hinderløypa 3

Kojan

Blomst

grønnsaker

Spisestund

 

Utelek 5

Utelek 6

Utelek 4

Hinderløpa 3

Lavo

Foto: Pia Roestberg